222222222222

Tin tức top dự án

Mọi điều kiện thuận lợi nhất từ chính sách vĩ mô đến hạ tầng kết nối đều xong vào thời điểm Mùa đông 2018. Và mùa xuân 2019 thị trường Quảng Ninh có bùng nổ? Với giá bất động sản còn rất hấp dẫn như hiện nay thì chỉ mùa hè 2019 bất động sản Quảng Ninh sẽ tăng 20%-100%.

1. 03 tháng đầu năm Vân Đồn sốt nhẹ. Tăng trưởng 20-30% đất tại các dự án. Bởi môi giới và PR vùng thu hút các nhà đầu tư khắp mọi nơi đổ vốn. Tuy nhiên quản lý và quy hoạch tốt không có tình trạng sốt ảo, tăng trưởng nóng. Các dự án đất nền 20-30tr tăng 5-10 giá là có. Các vị trí mặt biển hiện tại 45-50 có thể tăng giá đến 70-90tr bởi tính khan hiếm.

Qua tháng 06 thị trường sẽ chậm và túc tắc khi các dự án của các chủ đầu tư lớn ra hàng. Thị trường ổn định và chờ tiếp các chính sách vĩ mô (vốn, đầu tư nước ngoài, …). Chờ nửa cuối năm 2019 sẽ biết rõ thị trường Vân Đồn ra sao.

Tóm lại: Theo Trần Minh BĐS Vân Đồn dành cho nhà Đầu tư cho người có tiền dư, ổn định an toàn, tin vào khu kinh tế.

2. Thị trường Hạ Long sốt “toàn thân”: với số lượng khách du lịch đột biến từ Cao tốc và sân bay, siêu thuyền quốc tế… và từ làm thị trường của môi giới tới truyền thông vùng QN/ Hạ Long sốt.

Mọi người cần nhớ cao tốc, hay sân bay đều hoàn thành vào mùa đông, không phải mùa du lịch, hạ tầng và một số tụ điểm ăn chơi chính của Hạ Long vào đầu năm 2019 sẽ hoàn thành. Với việc hè tới Hạ Long sẽ thu hút gấp 3 thậm trí 5 lần số lượng khách tới du lịch, ăn chơi… Mọi nguồn cung từ phòng, ăn chơi, giải trí… của Hạ Long đều tê liệt, quá thiếu so với số lượng khách và lập tức bất động sản sẽ nóng.

Mọi điều kiện thuận lợi nhất từ chính sách vĩ mô đến hạ tầng kết nối đều xong vào thời điểm Mùa đông 2018. Và mùa xuân 2019 thị trường Quảng Ninh có bùng nổ? Với giá bất động sản còn rất hấp dẫn như hiện nay thì chỉ mùa hè 2019 bất động sản Quảng Ninh sẽ tăng 20%-100%.

1. 03 tháng đầu năm Vân Đồn sốt nhẹ. Tăng trưởng 20-30% đất tại các dự án. Bởi môi giới và PR vùng thu hút các nhà đầu tư khắp mọi nơi đổ vốn. Tuy nhiên quản lý và quy hoạch tốt không có tình trạng sốt ảo, tăng trưởng nóng. Các dự án đất nền 20-30tr tăng 5-10 giá là có. Các vị trí mặt biển hiện tại 45-50 có thể tăng giá đến 70-90tr bởi tính khan hiếm.

Qua tháng 06 thị trường sẽ chậm và túc tắc khi các dự án của các chủ đầu tư lớn ra hàng. Thị trường ổn định và chờ tiếp các chính sách vĩ mô (vốn, đầu tư nước ngoài, …). Chờ nửa cuối năm 2019 sẽ biết rõ thị trường Vân Đồn ra sao.

Tóm lại: Theo Trần Minh BĐS Vân Đồn dành cho nhà Đầu tư cho người có tiền dư, ổn định an toàn, tin vào khu kinh tế.

2. Thị trường Hạ Long sốt “toàn thân”: với số lượng khách du lịch đột biến từ Cao tốc và sân bay, siêu thuyền quốc tế… và từ làm thị trường của môi giới tới truyền thông vùng QN/ Hạ Long sốt.

Mọi người cần nhớ cao tốc, hay sân bay đều hoàn thành vào mùa đông, không phải mùa du lịch, hạ tầng và một số tụ điểm ăn chơi chính của Hạ Long vào đầu năm 2019 sẽ hoàn thành. Với việc hè tới Hạ Long sẽ thu hút gấp 3 thậm trí 5 lần số lượng khách tới du lịch, ăn chơi… Mọi nguồn cung từ phòng, ăn chơi, giải trí… của Hạ Long đều tê liệt, quá thiếu so với số lượng khách và lập tức bất động sản sẽ nóng.

Mọi điều kiện thuận lợi nhất từ chính sách vĩ mô đến hạ tầng kết nối đều xong vào thời điểm Mùa đông 2018. Và mùa xuân 2019 thị trường Quảng Ninh có bùng nổ? Với giá bất động sản còn rất hấp dẫn như hiện nay thì chỉ mùa hè 2019 bất động sản Quảng Ninh sẽ tăng 20%-100%.

1. 03 tháng đầu năm Vân Đồn sốt nhẹ. Tăng trưởng 20-30% đất tại các dự án. Bởi môi giới và PR vùng thu hút các nhà đầu tư khắp mọi nơi đổ vốn. Tuy nhiên quản lý và quy hoạch tốt không có tình trạng sốt ảo, tăng trưởng nóng. Các dự án đất nền 20-30tr tăng 5-10 giá là có. Các vị trí mặt biển hiện tại 45-50 có thể tăng giá đến 70-90tr bởi tính khan hiếm.

Qua tháng 06 thị trường sẽ chậm và túc tắc khi các dự án của các chủ đầu tư lớn ra hàng. Thị trường ổn định và chờ tiếp các chính sách vĩ mô (vốn, đầu tư nước ngoài, …). Chờ nửa cuối năm 2019 sẽ biết rõ thị trường Vân Đồn ra sao.

Tóm lại: Theo Trần Minh BĐS Vân Đồn dành cho nhà Đầu tư cho người có tiền dư, ổn định an toàn, tin vào khu kinh tế.

2. Thị trường Hạ Long sốt “toàn thân”: với số lượng khách du lịch đột biến từ Cao tốc và sân bay, siêu thuyền quốc tế… và từ làm thị trường của môi giới tới truyền thông vùng QN/ Hạ Long sốt.

Mọi người cần nhớ cao tốc, hay sân bay đều hoàn thành vào mùa đông, không phải mùa du lịch, hạ tầng và một số tụ điểm ăn chơi chính của Hạ Long vào đầu năm 2019 sẽ hoàn thành. Với việc hè tới Hạ Long sẽ thu hút gấp 3 thậm trí 5 lần số lượng khách tới du lịch, ăn chơi… Mọi nguồn cung từ phòng, ăn chơi, giải trí… của Hạ Long đều tê liệt, quá thiếu so với số lượng khách và lập tức bất động sản sẽ nóng.

Tin tức top dự án


TẢI NGAY
THÔNG TIN DỰ ÁN

Nhận ngay quà tân gia 50 triệu
trong tháng 7/2019